Nghịch lý: Tại sao người càng giàu lại càng ít tiền?

Sự giàu có của một người có thể được tạo thành từ nhiều tài sản khác nhau. Hầu hết các triệu phú hoặc tỷ phú USD đều không có nhiều tài sản có tính thanh khoản như tiền mặt mà phần lớn tài sản của họ đến từ lợi ích kinh doanh.
Nghịch lý: Tại sao người càng giàu lại càng ít tiền?
Nghịch lý: Tại sao người càng giàu lại càng ít tiền?

Giá trị tài sản ròng, thước đo sử dụng để đánh giá sự giàu có, là tổng tất cả tài sản của một người sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả (chẳng hạn như các khoản vay). Do đó, giá trị ròng có thể bao gồm tiền tiết kiệm, cổ phiếu, quỹ tương hỗ, trái phiếu, bất động sản, xe cộ, tài khoản hưu trí (IRA, lương hưu) và nhiều loại tài sản khác.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là thành phần giá trị tài sản ròng khác nhau như thế nào đối với một người có giá trị tài sản ròng 100.000 USD so với một tỷ phú USD (người sở hữu tài sản từ 1 tỷ USD trở lên)?

Biểu đồ “Tài sản nào tạo nên sự giàu có?” dưới đây của Visualcapitalist.com sử dụng dữ liệu từ Cuộc khảo sát tài chính người tiêu dùng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từ năm 2016.

Nghịch lý: Tại sao người càng giàu lại càng ít tiền?
Nghịch lý: Tại sao người càng giàu lại càng ít tiền?

Biểu đồ: Tài sản nào tạo nên sự giàu có?

Kết quả cuối cùng là tổng giá trị ròng của mỗi nhóm trong số 6 nhóm người sở hữu giá trị tài sản tính theo quy mô. Ví dụ, khung 10K USD sẽ bao gồm nhóm người có giá trị ròng năm con số từ 10.000 đến 99.000 USD…

Các loại tài sản tạo nên sự giàu có bao gồm: Liquid (tài sản lưu động, là tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt); Primary Residence (Nơi cư trú chính); Vehicles (phương tiện di chuyển); Retirement (lương hưu); Life Insurance (Bảo hiểm); Business Interest (lợi ích kinh doanh); Real Estate (bất động sản); Managed Assets (tài sản quỹ); Fixed Income Investments (các khoản đầu tư có thu nhập cố định); Stocks (cổ phiếu); Mutual Funds (quỹ tương hỗ – là một loại phương tiện đầu tư tập thể được quản lý chuyên nghiệp mà hồ tiền từ nhiều nhà đầu tư để mua các chứng khoán); và các tài sản khác.

Theo biểu đồ này, bất động sản nhà ở và bất động sản không phải là nhà ở được kết hợp thành một danh mục duy nhất; trái phiếu, trái phiếu tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi được hợp nhất thành một danh mục đầu tư thu nhập cố định duy nhất.

Biểu đồ cho thấy, thành phần của cải có sự khác nhau đáng kể giữa nhóm người có giá trị ròng thấp hơn và cao hơn.

Theo đó, bất động sản cư trú chính là loại tài sản quan trọng nhất đối với tất cả những người có giá trị ròng dưới 1 triệu USD.

Đối với những người có giá trị ròng 10.000 USD, giá trị của một chiếc xe còn hơn cả các khoản đầu tư như lương hưu, IRA, quỹ tương hỗ, cổ phiếu,…

Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trực tiếp tăng lên đối với người có giá trị tài sản ròng cao hơn và các tỷ phú USD nắm giữ một phần đáng kể tài sản là cổ phiếu.

Hầu hết các triệu phú hoặc tỷ phú USD đều không có nhiều tài sản có tính thanh khoản như tiền mặt mà phần lớn tài sản của họ đến từ lợi ích kinh doanh.

Theo: cafeland.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *