Các cách hóa giải cửa chính không thuận phong thủy

Theo Dương trạch tam yếu, cửa chính là một trong ba yếu tố cơ bản quan trọng để hợp thành nhà tốt. Nếu cửa chính với các yếu tố liên quan không thuận phong thủy, bạn có thể hóa giải theo những cách sau đây.

Theo quan niệm truyền thống của phong
thủy học, nhà có góc nhọn chiếu thẳng vào cửa chính (thường là cửa bị
góc tường nhọn của nhà hàng xóm hoặc đốc nhà hàng xóm chiếu thẳng cửa
chính) sẽ dẫn đến nhiều hậu quả không tốt. Thực ra nói như vậy có phần
thái quá, nhưng nếu lo lắng về hiện tượng có góc nhọn chiếu thẳng vào
cửa chính nhà, bạn có thể xử lý bằng cách treo tấm biển đầu thú. Tấm
biển đầu thú rất ít thấy. Đây là một tấm ván rộng 8 thốn (một thốn =
3,333 cm), cao 12 thốn, trên đó vẽ một đầu thú đang mở rộng miệng. Cách
làm rất đơn giản, bạn chỉ cần treo tấm biển đầu thú trên dọc cửa, hướng
thẳng vào góc nhọn phía trước, làm như vậy hóa giải được tà khí chiếu
vào cửa chính của góc nhọn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể treo gương lõm,
còn gọi là “gương lòng chảo”. Do cấu tạo của gương lõm có thể phản
chiếu trở lại toàn bộ hình ảnh vật chắn phía trước, vì vậy nó được coi
là công cụ tốt nhất hóa giải góc nhọn chiếu thẳng vào cửa chính. Cách
treo gương lõm đơn giản, làm như treo tấm biển đầu thú. Bên cạnh đó, xây
tường chắn cũng là một cách hóa giải hay. Việc xây đoạn tường chắn ở
ngoài hoặc trong cửa giúp tường sẽ trở thành tấm chắn để chắn góc nhọn
đang chiếu thẳng vào cửa chính.

Các cách hóa giải cửa chính không thuận phong thủy

Nếu trước cửa có đường cái đâm thẳng vào,
theo phong thủy học đó cũng là điều không tốt. Nó ảnh hưởng rất lớn đến
ngôi nhà. Cửa nhà nếu có đường cái chạy thẳng tới gọi là: “Ám tên tường
hung” (mũi tên vô hình đâm thẳng vào ngực). Điều này không có lợi cho
chủ nhà, còn trong nhà sẽ có người bị tàn tật. “Kinh lỗ ban” nêu ra biện
pháp hóa giải bằng cách “Dùng đà cản”.

Một số nhà xây dựng ở chân dốc, cửa chính
đối diện với dốc, thế này không thuận. Theo phong thủy học, đường cái
là “nước” (thủy), tuy nói “thủy” là “tài” nhưng nếu như nước ào ào từ
đường dốc chảy vào cửa chính (trừu tượng) hùng thế này tất biến thành
họa. Trong trường hợp này, ở phía bên ngoài cửa, bạn có thể xây bậc vào
cửa (một bậc, 2 bậc hoặc 5 bậc), làm như thế để làm giảm thế nước chảy
vào cửa. Những dòng nước vô hình sau khi bị các bậc xây trước cửa ngăn
cản thế của nước đã giảm đi rất nhiều, vì vậy không thể gây họa được. Số
bậc thang xây trước cửa phải là số lẻ.

“Đường cong hình cánh cung ngược” là đoạn
đường cong trước cửa mà chiều cong hướng thẳng vào cửa chính, phong
thủy học gọi nó là “lưỡi liềm cắt sườn”. Nếu trước cửa có đường cái cong
hình cánh cung ngược, hướng cánh cung vào cửa chính thì trong nhà luôn
có chuyện dâm loạn, có người bị thương tật, nhà thường xẩy ra hỏa hoạn
mắc bệnh về thần kinh… Trong “Bát quái minh kính” cũng có nói rằng:
“Đường cong như cánh cung ngược trước cửa thì dữ” Cách hóa giải có thể
dùng một trong 3 giải pháp: Chôn bí “thái sơn thạch cảm đương” trước cửa
hoặc treo tấm gỗ ghi “sơn hải trấn” hay treo gương lõm.

Các cách hóa giải cửa chính không thuận phong thủy

ối cửa với mình bị mặc cảm, cách làm tốt nhất để giải quyết là trên dạ
cửa treo 4 chữ “thiên quan tứ phúc” (ông trời ban phúc). Ngoài ra, chủ
nhà có thể bàn với nhà hàng xóm cùng treo 4 chữ “thiên quan tứ phúc”
trên cửa để 2 bên đều có phúc.

KTS Vũ Quang Định
Công ty CP ASPACE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *