Long An: Tiếp tục giảm gần 450ha đất KCN Đức Hòa III

Hồi tháng 10/2016, Thủ tướng cũng đã đồng ý giảm diện tích Khu công nghiệp Đức Hòa III từ 1857,655 ha xuống còn 1787,655 ha.

Long An: Tiếp tục giảm gần 450ha đất KCN Đức Hòa III
Long An: Tiếp tục giảm gần 450ha đất KCN Đức Hòa III

Về lần điều chỉnh này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Đức Hòa III; sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn Tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Đảm bảo hài hòa quyền lợi của các bên có liên quan khi chuyển đổi đất khu công nghiệp đã đền bù, giải phóng mặt bằng để chuyển sang mục đích sử dụng khác. Không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, tỉnh Long An tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành; chịu trách nhiệm về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khu công nghiệp, đảm bảo diện tích đưa ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và không thất thoát ngân sách nhà nước. Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, đất đai, nhà ở, đầu tư và pháp luật có liên quan trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án tại diện tích đất đưa ra ngoài quy hoạch khu công nghiệp.

Thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp. Đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; Bộ Tài chính giám sát việc thu tiền sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo không gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Rộ chuyển đổi đất công nghiệp sang khu dân cư

Theo thông tin của CafeLand, Khu công nghiệp Đức Hòa III gồm các khu công nghiệp thành phần trong đó gồm Đức Hoà III – Slico, Đức Hòa III – Việt Hóa, Đức Hoà III – Anh Hồng, Đức Hoà III – Đức Lợi, Đức Hoà III – RESCO,…

Long An: Tiếp tục giảm gần 450ha đất KCN Đức Hòa III
Long An: Tiếp tục giảm gần 450ha đất KCN Đức Hòa III

Nhà ở, hạ tầng hoàn thiện nhưng đều là xây dựng trái phép

Hiện có rất nhiều khu công nghiệp thành phần trong Đức Hòa III không thực hiện theo quy hoạch khu công nghiệp, mà chỉ chăm chăm xin giảm diện tích đất khu công nghiệp để chuyển đổi sang khu dân cư. Quá đáng hơn có khu công nghiệp xin bỏ hoàn toàn đất công nghiệp để chuyển sang làm dự án dân cư.

Lý do các doanh nghiệp này xin điều chỉnh đều là để phục vụ cho nhu cầu nhà ở công nhân, người lao động nghèo, chuyên gia đang rất cấp thiết tại các khu công nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *